โครงการอาคารนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (พร้อมครุภัณฑ์)

Share |