โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา 9 ชั้น จังหวัดเชียงใหม่ (ชั้นคลีนิค)

Share |