ไม้แบบ ไม้อัด

HMR เปลือยกันชื้น

ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์

ไม้อัดยางทำแบบทั่วไป

บล็อกบอร์ด (Block board)

ไม้อัดสักธรรมชาติ (ลายภูเขา)

ไม้อัดสักธรรมชาติ (ลายเส้น)

ไม้ชานอ้อย

ไม้ไผ่อัด

ไม้อัดแฟนซี (แอชจีน ลายภูเขา)

ไม้อัดแฟนซี (แอชจีน ลายเส้น)

ไม้อัดสักอิตาลี่ (ลายเส้น)

ไม้อัดสักอิตาลี่ (ลายภูเขา)

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ รุ่น ลานนา อีโค่

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ รุ่น ลานนา โปร

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ รุ่น ดีดี

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ รุ่น ดีดี พลัส

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ รุ่น ลานนา