คอนกรีตและผลิตภัณฑ์งานโครงสร้าง

คอนกรีตผสมเสร็จ

แผ่นพื้นสำเร็จรูป Hollow Core

ลวด Post-Tensioned

เสาเข็มไอ I Concrete pile

แผ่นพื้นสำเร็จรูปและเสาเข็ม

แผ่นพื้นสำเร็จรูป Hollow Core

เสาเข็มไอ I Concrete pile

ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป

Post Mesh