3D BIM Modeling

กระบวนการ การขึ้นรูปโมเดล 3 มิติ ของตัวอาคาร ที่สามารถขึ้นโมเดลได้ทั้ง งานสถาปัตยกรรมที่มีรูปร่างแปลกตา งานโครงสร้างที่มีความซับซ้อน และงานระบบที่มีความหลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยแบบจำลอง 3 มิติ เป็นสื่อกลางในการสื่อสารและออกแบบให้สอดคล้องกัน

2D & 3D Shop Drawings

กระบวนการ การสร้างแบบแปลน หรือ Shop drawings ทั้งแบบ 2 มิติ และแบบ 3 มิติ จาก BIM โมเดล 3 มิติอย่างอัตโนมัติ สามารถให้สัญลักษณ์แก่แบบได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งบอกระยะและชนิดของวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยจะมีการแก้ไขให้ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่โมเดล

Schedules and Quantities Take-off

กระบวนการ การถอดปริมาณวัสดุจากองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร ทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ โดยปริมาณวัสดุจะมีการอัพเดทตามโมเดลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ทำให้การถอดแบบดพื่อการประเมินราคาค่าก่อสร้างเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ

 

เป็นซอฟท์แวร์ในอุตสาหกรรมการออกแบบที่ Autodesk เป็นผู้ผลิต

และพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับแนวคิดของ BIM ได้ครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

 

ประโยชน์ของ BIM

         - สถาปนิกสามารถออกแบบ Conceptual Design ได้หลากหลายและรวดเร็ว

         - บูรณาการแบบจากสายงานที่ต่างกันได้ตลอดเวลา

         - การตรวจสอบการขัดแย้งกันของแบบจำลองและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

         - การนำเสนอแบบจำลองสำหรับเจ้าของโครงการด้วย Design Visualization

         - ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         - ลดการแก้ปัญหาและความสูญเสียที่หน้างาน

         - สามารถวางแผนบำรุงรักษา Facilities ต่างๆ และการจัดการ Operation

 


Course