ร้านนวล เบเกอรี่,

เชียงใหม่

อาคารผ้บูริจาคร่างกาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,

เชียงใหม่

ร้านกาแฟ บริษัท เชียงใหมวีระวิศวการ จำกัด,

เชียงใหม่