อาคารผู้บริจาคร่างกาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร้านนวล เบเกอรี่

โครงการรีโนเวทสำนักงาน บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด

Lobby บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด

Traditional Wooden House

Bedroom Renovation