ประกาศรับสมัครงาน
BIM Architect (สาขาสถาปัตยกรรมหลัก) หรือ Draftman (Architect) : 1 อัตรา

กรุณาส่งประวัติและผลงานมาที่ 

architect@ar.weera.co.th และ Sale.bim@weera.co.th