ประกาศรับสมัครงาน
BIM Architect (สาขาสถาปัตยกรรมหลัก) หรือ Draftman (Architect) : 1 อัตรา

กรุณาส่งประวัติและผลงานมาที่ 

architect@weera.co.th และ sale.bim@weera.co.th