เกี่ยวกับเรา

สตูดิโอของเรารวบรวมทีมงานสถาปนิกที่มีประสบการณ์และความรู้ระดับนานาชาติจากหลากหลายโครงการ เป้าหมายในการออกแบบของเราคือการออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่ช่วยส่งเสริมพื้นที่การใช้งานอย่างยั่งยืน

การบริการของเราครอบคลุมงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอก, การออกแบบตกแต่งภายในและการออกภูมิสถาปัตย์  “Weera Architects” เป็นหนึ่งในแผนกของ บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด ซึ่งจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง SCG ครบวงจร  นอกจากนี้เรายังมีแผนกเทคโนโลยีอาคารซึ่งมีความชำนาญในด้านการออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบประกอบอาคารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้การออกแบบให้ครบถ้วนสมบูรณ์อีกด้วย เราเชื่อว่าด้วยคุณภาพของทีมงานของเรา สามารถออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งที่อยู่อาศัย พื้นที่สาธารณะ และสถานที่ทำงาน

 

ทีมงาน:

คุณ แพรว ศิริจันทร์ชื่น มาสซาบุโอ

จบการศึกษาปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจบการศึกษาปริญญาโทด้าน Sustainable Environmental Design จาก Architectural Association (AA School), ลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังจากสำเร็จการศึกษา ได้เข้าทำงานที่บริษัท DBLO Associates Architect ในลอนดอนเป็นเวลา 2 ปี

MR. THOMAS MASSABUAU

จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จาก University of Bordeaux หลังจากสำเร็จการศึกษา ได้เข้าทำงานที่บริษัท BLP Bordeuax ประเทศฝรั่งเศส โดยเป็นสถาปนิกหลักของโครงการเป็นเวลา 4 ปี

 
ในปีพ. ศ. 2561 ทั้งสองได้ร่วมก่อตั้ง “Weera Architects” ซึ่งเป็นแผนกงานออกแบบสถาปัตยกรรม ของบริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด