เกี่ยวกับเรา

สตูดิโอของเรารวบรวมทีมงานสถาปนิกที่มีประสบการณ์และความรู้ระดับนานาชาติจากหลากหลายโครงการ จุดประสงค์ของเราคือการออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่ช่วยเพิ่มและมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง

งานของเราครอบคลุมงานออกแบบ งานสถาปัตยกรรมทั่วไป, การออกแบบตกแต่งภายในและการออกแบบผังเมือง ในฐานะที่เป็นแผนกหนึ่งของ บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด ซึ่งจะช่วยสนับสนุนในด้านวัสดุก่อสร้างสำหรับลูกค้า นอกจากนี้เรายังมีอีกแผนกซึ่งมีความชำนาญในด้านการออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบประกอบอาคารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้การออกแบบครบถ้วนสมบูรณ์อีกด้วย เราเชื่อว่าด้วยคุณภาพของทีมงานของเรา สามารถออกแบบและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในที่สาธารณะ, สถานที่ทำงาน ตลอดจนบ้านพักที่อยู่อาศัย อีกด้วยทีมงาน:

คุณ แพรว ศิริจันทร์ชื่น

จบการศึกษาปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจบการศึกษาปริญญาโทด้าน Sustainable Environmental Design จาก Archirectural Assocaition (AA School), ลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังจากสำเร็จการศึกษา ได้ทำงานที่บริษัท DBLO Associates Architect ในลอนดอนเป็นเวลา 2 ปี

MR. THOMAS MASSABUAU

จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จาก University of Bordeaux หลังจากสำเร็จการศึกษา ได้เข้าทำงานที่บริษัท BLP Bordeuax ประเทศฝรั่งเศส โดยเป็นสถาปนิกหลักของโครงการเป็นเวลา 4 ปี

ในปีพ. ศ. 2561 ทั้งสองได้ร่วมก่อตั้ง แผนกงานออกแบบสถาปัตยกรรม ขึ้น โดยเป็นแผนกหนึ่งของ บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด